Hur vi hjälper dig

Svensk Freonåtervinning var bland de första som kunde ta hand om freon på ett säkert, smidigt och effektivt sätt. Genom åren har vi lärt oss att snabbt hitta lösningar som passar olika verksamheter. Oavsett om ni vill att vi sköter hela processen eller bara vissa delar kan vi erbjuda hjälp med följande:

Information och rådgivning

Vi besöker er för att ge tydlig information och instruktioner kring hur era miljöfarliga ämnen och produkter ska hanteras och återvinnas.

Kvalitetsäkrad återvinning

Vår återvinningsteknik är unik i sitt slag och ger en återvinningsgrad på drygt 95 %. Den är kvalitetssäkrad och certifierad enligt RAL och CENELEC.

Löpande avtal eller enstaka uppdrag

Vi är vana vid att arbeta med både små entreprenörer och stora, logistiktunga organisationer, och kan ta fram en smidig, flexibel lösning utifrån just era förutsättningar.

Upphämtning och transport

Vi ansvarar för att hämta upp ert avfall och transportera det till vår återvinningsstation i Stockholm. Ni bestämmer hur ofta det ska ske – antingen bokar ni upp fasta hämtningsdagar, eller så ringer ni oss när det behövs.

Lämna avfall

Ni kan också komma in till vår anläggning i Stockholm för att lämna avfall, antingen själva eller via en partner inom renhållning.
Visste du att
Vår återvinningsteknik är unik i sitt slag och ger en återvinningsgrad på drygt
95%

Mer om hur vi kan hjälpa dig

Kylmöbler – ett farligt avfall

Alla kylskåp, frysar och värmepumpar – gamla som nya – innehåller miljöskadliga ämnen och måste därför enligt lag och EU förordning EN 50574 återvinnas på rätt sätt. Ämnena finns i både kylsystem och isolering. 

Byggavfall? Ring oss innan ni river!

Byggavfall som kan innehålla freon/CFC – i t ex isoleringar– kräver särskild hantering och återvinning enligt lag. Genom att involvera oss blir hela processen smidigare, säkrare och mer kostnadseffektiv. 

Vad säger lagen?

Kort sagt är lagen oerhört tydlig – kylmöbler och freonhaltigt byggavfall är miljöfarligt avfall(FA) som måste lämnas in för återvinning.