Våra medarbetare

Daniel Suilea
Operativ chef

Pia Allesson
Ekonom

Georgios Kasampalidis
Transportledare

Stefanos Kookinos
Arbetsledare
Bromma återvinningscentral

Jörgen Reisig
Marknadschef
073-822 77 33
Jaja Beuchamp
Ekonomi och administration

Bogdan Curca
Arbetsledare
Svensk Freonåtervinning

Sireh Yaya Jallow
Arbetsledare
Görvälns återvinningscentral

Mia Carlsson
HR

Yusif Abdul Samad
Ekonomiassistent

Ari Elomaa
Arbetsledare
Lövsta återvinningscentral