Vi är glada att välkomna Mikael van Krantz till vårat team

Han kommer att jobba som miljökonsult hos oss och hjälpa organisationer att hantera freon haltigt bygg- och rivningsavfall på ett korrekt sätt. Varmt välkommen!