Främst i Norden inom freonåtervinning!  

Främst i Norden inom freonåtervinning!

Svensk Freonåtervinning grundades 1992 och var bland de första i Sverige som kunde erbjuda en totallösning för freonåtervinning. Idag tar vi hand om över 100.000 kylmöbler per år/100 ton byggavfall per år. 

Svensk Freonåtervinning är Nordens främsta återvinnare av kylutrustning, värmepumpar och byggmaterial med freoner. Vi har Sveriges högsta återvinningsgrad, en kvalitetssäkrad process och flexibla lösningar för såväl små företag som hela kommuner.

Svensk Freonåtervinning grundades 1992 och var bland de första i Sverige som kunde erbjuda en totallösning för freonåtervinning. Idag tar vi hand om över 100.000 kylmöbler per år/100 ton byggavfall per år. 

Svensk Freonåtervinning är Nordens främsta återvinnare av kylutrustning, värmepumpar och byggmaterial med freoner. Vi har Sveriges högsta återvinningsgrad, en kvalitetssäkrad process och flexibla lösningar för såväl små företag som hela kommuner.

Nyheter

Vikten av att återvinna rätt

Ozonskiktet är en förutsättning för mänskligt liv – men skadas av utsläpp från uttjänta kylmöbler och freonhaltiga isoleringar som finns i byggavfall. Även nyare typer av köldbärare f-gaser och andra blåsmedel bidrar till den globala uppvärmningen.

Kylmöbler – ett farligt avfall

Alla kylskåp, frysar och värmepumpar – gamla som nya – innehåller miljöskadliga ämnen och måste därför enligt lag och EU förordning EN 50574 återvinnas på rätt sätt. Ämnena finns i både kylsystem och isolering.

Byggavfall? Ring oss innan ni river!

Byggavfall som kan innehålla freon/CFC – i t ex isoleringar– kräver särskild hantering och återvinning enligt lag. Genom att involvera oss blir hela processen smidigare, säkrare och mer kostnadseffektiv. 

Vad säger lagen?

Kort sagt är lagen oerhört tydlig – kylmöbler och freonhaltigt byggavfall är miljöfarligt avfall(FA) som måste lämnas in för återvinning. Vad gäller för din verksamhet? 

MILJÖVÄNLIGT OCH SÄKERT, HELA VÄGEN

För oss står miljömedveten återvinning för mycket mer än bara slutfasen. Hela vår process är utformad för att säkerställa att inga skadliga ämnen hamnar på avvägar.

MILJÖVÄNLIGT OCH SÄKERT, HELA VÄGEN

För oss står miljömedveten återvinning för mycket mer än bara slutfasen. Hela vår process är utformad för att säkerställa att inga skadliga ämnen hamnar på avvägar.

Våra Certifierngar

Följ oss på LinkedIn!
Här kan du läsa spännande fakta och nyheter inom återvinning av freon (CFC) och annat inom återvinning och återbruk.