Återvinning av kylmöbler

Inte bara kylskåp, och inte bara freon

Alla kylmöbler – kylskåp, frysar men också värmepumpar och annan utrustning som innehåller kylelement – ska enligt svensk och EU-lagstiftning betraktas som farligt avfall. Detta gäller oavsett om köldbäraren består av freon, gas eller något annat. Eftersom själva isoleringen i kylmöbeln innehåller gaser som blåsmedel, måste även denna hanteras och destrueras på rätt sätt.

Återvinningsprocessen kan delas upp i två steg

1

Freonet återvinns ur kylsystemet

Återvinningsgrad 95 %

  • Kylmöblerna samlas in och kylsystemet töms med hjälp av en vacuumpump.
  • Sedan sker en termisk avdrivning av freoner.
  • Freonet tappas på gasflaskor och oljan på fat.
  • Kompressorn klipps av och återvinns, och skåpet går sedan vidare till steg 2.
2

Freonet återvinns ur isoleringen

Återvinningsgrad 90 %

  • Skåpet tuggas sönder i centimeterstora bitar i en gastät fragmenteringsanläggning.
  • Den lätta isoleringen skiljs från tungt material med hjälp av en stark uppåtgående luftström.
  • Tungt material, dvs plast och metall transporteras vidare till återvinning.
  • Isoleringen finmals, varpå freonet frigörs. Eventuellt kvarvarande freon avdrives på termisk väg.
  • Nu har freon, isoleringspulver, metaller och plast omhändertagits på ett miljöriktigt sätt.