Följande typer av avfall kan innehålla CFC-ämnen/freoner, och ska därför alltid lämnas in för återvinning:
Kyl och frysmöbler av alla typer (även isoleringen runt själva kylmöbeln) Väggelement av sandwichtyp (plåt/isolering/plåt)
Värmepumpar Garageportar och ståldörrar
Avfuktare Fjärrvärmerör och industrirör
Vattenkylare Fordon
Markisolering Varmvattenberedare
Fasadisolering Möbler


Dessa avfallstyper kan finnas hos metallåtervinnare (skroten), bilskroten, kommunala och privata avfallsanläggningar och pågående rivningar.