Freoner i cellplast (frigolit) och annat material ska återvinnas

Här är en lista över avfall som innehåller CFC

En hel del material i vår omgivning innehåller CFC (freon). Exempelvis används cellplaster för markskivor, isolering i väggar, i flytande golv och i kylrum, men också i isolering av en del fjärrvärmerör.

Cellplast är ett samlingsnamn för polystyren som antingen har expanderats (EPS) eller extruderats (XPS). Frigolit är från början en varumärkesbenämning på just cellplast som expanderats men eftersom många har kommit i kontakt med cellplast just via den här produkten så har det blivit en allmänt använd benämning. Cellplast är vanligt förekommande som skyddsmaterial i förpackningar eller som skivor för isolering, gjutning etc.

I listan här nedanför ser du exempel på olika typer av avfall som kan innehålla CFC och ska därför alltid lämnas in för återvinning. 
Följande typer av avfall kan innehålla CFC-ämnen/freoner, och ska därför alltid lämnas in för återvinning:
 • Kyl och frysmöbler av alla typer (även isoleringen runt själva kylmöbeln)
 • Värmepumpar
 • Avfuktare
 • Vattenkylare
 • Markisolering
 • Fasadisolering
 • Väggelement av sandwichtyp (plåt/isolering/plåt)
 • Garageportar och ståldörrar
 • Fjärrvärmerör och industrirör
 • Lastbilsskåp/fordon
 • Varmvattenberedare
 • Kylcontainters 
Dessa avfallstyper kan finnas hos metallåtervinnare (skroten), bilskroten, kommunala och privata avfallsanläggningar och pågående rivningar.