Det är viktigt att återvinna kyldiskarna på rätt sätt!

Det är viktigt att kyldiskar och andra kylmöbler återvinns på rätt sätt. Hela processen, från transport till demontering och slutlig återvinning, måste skräddarsys, för att de skadliga ämnena ska kunna återvinnas i så hög grad som möjligt.

När Svensk Freonåtervinning grundades 1992 var vi de första i Sverige som kunde erbjuda företag och kommuner en totallösning för freonåtervinning. Vi är främst i Norden inom freonåtervinning. Idag tar vi hand om över 100.000 kylmöbler per år/100 ton byggavfall per år.

På Svensk Freonåtervinnings anläggning i Hässelby tömmer vi först kylsystemet med en vakuumpump och därefter avdrivs freonet termiskt och tappas på gasflaskor. Kompressoroljan tappas på fat och kompressorn klipps av och återvinns. Sedan återvinner man själva möbeln genom att mala den i en kvarn där olika material såsom plast, och metall separeras. Även kvarvarande freon i isoleringen tas om hand.
Kyldiskar inom handel och restaurang
Kyl- och frysdiskar från livsmedelsbutiker och dryckesindustrin står för en stor del av energiförbrukningen inom handel och restaurang. I vissa fall kan kyldiskarna vara riktiga energibovar. Att byta ut kyldiskar med gammal teknologi är därför ofta både bra för miljön och för att skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet. Det här förutsätter så klart att kyldisken inte kastas bort hur som helst. Montrar och diskar är farligt avfall och ska destrueras som annat miljöfarligt avfall.

 Tyvärr förekommer det fortfarande att gamla kyldiskar och frysar hanteras på fel sätt i samband med att de ska skrotas. Vi svarar gärna på dina frågor och ser till att återvinningen går till på rätt sätt.