Miljörådgivning kring återvinning av farliga ämnen och produkter

Svensk Freonåtervinning var bland de första verksamheter i Sverige som kunde ta hand om CFC (freon) på ett säkert, smidigt och effektivt sätt. Och vi är fortfarande ganska ensamma om att erbjuda hela kedjan av tjänster; från rådgivning och kompetenshöjande insatser, till transport, sortering och slutlig återvinning. Genom åren har vi lärt oss att snabbt hitta lösningar som passar olika verksamheter. Oavsett om ni vill att vi sköter hela processen eller bara vissa delar så ser våra miljökonsulter till att ni får den hjälp ni behöver.

Information och miljörådgivning

Vi besöker er gärna för att ge tydlig information och lättförståeliga instruktioner kring hur miljöfarliga ämnen och produkter ska hanteras och återvinnas.

Kvalitetsäkrad återvinning

Vår återvinningsteknik är unik i sitt slag och ger en återvinningsgrad på drygt 97 %. Den är kvalitetssäkrad och certifierad enligt RAL och CENELEC.

Löpande avtal eller enstaka uppdrag

Vi är vana vid att arbeta med såväl små entreprenörer som stora, logistiktunga organisationer, och kan ta fram en smidig, flexibel lösning utifrån just era förutsättningar.

Upphämtning och transport

Du bestämmer hur ofta vi ska hämta avfallet – antingen bokar vi upp fasta hämtningsdagar, eller så ringer ni oss när det behövs. Självklart kan du känna dig trygg med att vi har alla nödvändiga tillstånd för att hantera och transportera farligt avfall.

Lämna avfall

Ni kan också komma in till vår anläggning i Stockholm för att lämna avfall, antingen själva eller via en partner inom renhållning.
Tillsammans stoppar vi utsläpp och miljöpåverkan av freoner!
Vår återvinningsteknik är unik i sitt slag och ger en återvinningsgrad på drygt
97%

Mer om hur vi kan hjälpa dig

Kylmöbler – ett farligt avfall

Alla kylskåp, frysar och värmepumpar – gamla som nya – innehåller miljöskadliga ämnen och måste därför enligt lag och EU förordning EN 50574 återvinnas på rätt sätt. Ämnena finns i både kylsystem och isolering. 

Byggavfall? Ring oss innan ni river!

Byggavfall som kan innehålla freon/CFC – i t ex isoleringar– kräver särskild hantering och återvinning enligt lag. Genom att involvera oss blir hela processen smidigare, säkrare och mer kostnadseffektiv. 

Vad säger lagen?

Kort sagt är lagen oerhört tydlig – kylmöbler och freonhaltigt byggavfall är miljöfarligt avfall(FA) som måste lämnas in för återvinning.