Kvalitetssäkrad process

Miljövänligt och säkert, hela vägen

Med en återvinningsgrad på över 95 % är våra anläggningar effektivast i Sverige. Vi överträffar också med god marginal Naturvårdsverkets övriga krav. Men för oss står miljömedveten återvinning för mycket mer än bara slutfasen. Hela vår process är kvalitetssäkrad för att säkerställa att inga skadliga ämnen hamnar på avvägar. Vi håller noggrann kontroll på själva återvinningsmomenten men vi reglerar också andra faser i arbetet.

Skadliga ämnen blir nyttiga råvaror

Samtidigt som vi återvinner i stort sett all freon tar vi tillvara och sorterar ut andra typer av material som stål, plast och koppar. Freon omvandlas till ofarliga salter. Järn, aluminium och koppar återgår till metallindustrin och isoleringsmaterialet får ett nytt liv som oljeabsorptionsmedel.

Närmare dig

Till skillnad från utländska återvinningsföretag finns vi nära dig, vilket gör att transporterna blir korta och belastar inte miljön i onödan. Självklart ställer vi också upp med tips och råd om hur du ska hantera kylmöblerna på bästa sätt, i din del av återvinningskedjan.

RAL – tysk kvalitetsmärkning

RAL är ett oberoende tyskt institut för kvalitetsmärkning, certifiering och kontroll av mängder av olika produkter. Det grundades för att man ville skapa ett enhetligt system för standarder och kvalitetsmärkning.

Att vår kylskåpsåtervinning är RAL-certifierad innebär att den sker i enlighet med RAL:s höga krav och strikta regler, bland annat en freonåtervinningsgrad på över 90 %. Certifieringen innehåller tre huvudpunkter: mottagande och transport, återvinningssteg 1 och 2, och förberedelse för återvinning/kassering. Vår anläggning genomgår årliga RAL-inspektioner, där man bland annat kontrollerar freonåtervinningsgraden på 1000 slumpmässigt utvalda kylskåp och jämför återvinningsgraden från år till år.