Återvinning av isolering som innehåller CFC (freon)

En hel del isoleringsmaterial som använts vid byggverksamhet kan innehålla CFC och klassas därmed som farligt avfall vid rivning. Dessa isoleringar kan exempelvis finnas i väggisolering, markskivor, i flytande golv och i kylrum, eller i isolering av fjärrvärmerör. 
Idag är det bara en bråkdel – ca tio procent – av all denna isolering som återvinns på rätt sätt. Detta trots att lagen säger att allt avfall med en CFC-halt över 0,1 procent ska betraktas som farligt avfall. Och allt farligt avfall ska identifieras, sorteras och hanteras separat av en anläggning som har tillstånd för denna verksamhet. Dessutom ska farligt avfall också transporteras av en entreprenör med särskilt tillstånd för detta. 
Skydda ozonskiktet – släng inte gammal isolering!
Svensk Freonåtervinning var bland de första som kunde ta hand om CFC (freon) i gamla kylskåp och kylmöbler på ett säkert och smidigt sätt. Sedan flera år tillbaka bekämpar vi också en ännu större miljöbov – CFC i bygg- och rörisoleringar. 
Med Svensk Freonåtervinning som samarbetspartner blir hanteringen av miljöfarligt avfall enkel och effektiv. Var med och bidra till en bättre miljö både för dig själv och kommande generationer!