SuperSopTunna

SuperSopTunna är den del av vår verksamhet som arbetar med insamling, sortering och transport av både vanligt och farligt avfall. Vi driver återvinningscentralerna  Lövsta ÅVC och Bromma ÅVC på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall. Vi driver även Görvälns ÅVC på uppdrag av SÖRAB, och Nacka Mobil KLC på uppdrag av Nacka Kommun. 

Här hittar du våra återvinningscentraler som vi driver

Hämtning av grovavfall

Vi hämtar upp grovavfall från företag, bostadsrättsföreningar och andra verksamheter. Ring 08-471 73 90 för mer information.

Lämna avfall

Företag, bostadsrättsföreningar och andra verksamheter kan, mot en avgift, lämna vissa typer av avfall vid någon av våra tre återvinningscentraler. För att lämna avfall behöver man ett engångskort. Kortet köps direkt på återvinningscentralen och kan betalas med bankkort eller faktura. Privatpersoner är också välkomna att lämna avfall kostnadsfritt vid våra återvinningscentraler.