Vi tar hand om farligt byggmaterial och byggavfall

Farligt byggavfall kan innehålla höga halter CFC

Ungefär mellan åren 1950–1996 användes CFC vid tillverkning av isolering och om materialet sönderdelas kommer gasen ut i atmosfären. Felaktig hantering innebär att stora mängder CFC riskerar att släppas ut – vilket får allvarliga konsekvenser för klimatet, planeten och människors hälsa. Idag klassas byggisolermaterial med CFC därför som farligt avfall. Byggavfall som kan innehålla CFC får därför inte brännas i ett vanligt värmeverk, utan kräver särskild sortering, hantering, transport och återvinning. Ändå visar undersökningar att bara en tiondel av CFC-haltigt rivningsavfall hanteras på rätt sätt. 

Så här säger lagen om CFC-halter i byggavfall

Allt avfall med en CFC-halt över 0,1% =1000mg/kg ska betraktas som farligt. Exempel på CFC-haltigt byggavfall är cellplast som kan finnas i markskivor, isolering i väggar, i flytande golv, kylcontainers, isolerade lastbilsskåp och i kylrum, men också i isolering av en del fjärrvärmerör.

Alla i kedjan – från fastighetsägare, rivningsfirmor, entreprenörer och transportörer till slutgiltig destruering – har ett ansvar och behöver informera sig om hur man gör rätt. Det är ett lagbrott att inte hantera farligt avfall korrekt. Se därför till att den du anlitar har tillstånd att hantera CFC-innehållande farligt avfall. Skaffa dig kunskaper för vår miljö och för vår framtids skull. Vi svarar gärna på dina frågor. 
NATURVÅRDSVERKET:

Ring oss innan ni river!

Ring oss gärna för rådgivning 08-471 73 90 
Vi på Svensk Freonåtervinning har stor vana av att hjälpa till vid rivningsprojekt för att säkerställa att avfallet hanteras som det ska. Genom att involvera oss från början blir hela processen både smidigare, säkrare och mer kostnadseffektiv – samtidigt som ni kan känna er trygga i att ni tar ert miljöansvar.