Hur återvinner man kylmöbler rätt?

Alla kylmöbler – kylskåp, frysar men också värmepumpar och annan utrustning som innehåller kylelement – ska enligt svensk och EU-lagstiftning betraktas som farligt avfall.
Återvinningsprocessen kan delas upp i två steg.

Båda processerna har en hög återvinningsgrad på 95- respektive 90%.
För mer information