Kort fakta om freon (CFC)

Dessa punkter är de mest väsentliga att tänka på👇
Freonhaltigt/CFC-avfall, däribland kylskåp och värmepumpar, är klassat som farligt avfall.

Kyldiskar och kylskåp som finns i exempelvis mataffärer innehåller freon.

Isolering som innehåller mer än 0,1% CFC (1000mg/kg) betraktas som ett farligt avfall vid rivning.

CFC-avfall ska levereras i så hela stycken som möjligt, då all påverkan på avfallet gör att det avgår CFC till atmosfären och därmed bidrar till ozonskiktets uttunning. Att underlåta att behandla CFC-avfall i en godkänd anläggning är ett miljöbrott.
För mer utförlig läsning om lagar angående freon besök