Samarbete med NOVA
(Nacka vatten och avfall)

Vi är tacksamma för förtroendet och ser fram emot flera samarbeten i framtiden.
I helger utförde vi första uppdraget och vi väntar med spänning på kommande tillfällen.

Via Nacka kommuns mobila kretsloppscentral kan man lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil, kläder och farligt avfall👍
För mer information