Vi är på plats i Norrköping för Avfall Sveriges årsmöte mellan 31 maj-1 juni

Kom förbi vår monter för en trevlig pratstund och om du vill lära dig hur vi jobbar med att återvinna CFC (freon)-material på rätt sätt.