Visste du att freon ej bara finns i kylmöbler, utan även i fjärrvärmerör?

Freon har används i isolering ända fram till på 90-talet.
Därav finns det många fjärrvärmerör som fortfarande innehåller freon i dagens samhälle.

Vi ser till att fjärrvärmerören återvinns på ett miljöriktigt sätt.
För mer information